Seime vyks konferencija „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“

 Lapkričio 19 d., pirmadienį, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija rengia konferenciją „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“.
   Prieš 30 metų, 1988 m. lapkričio 18 d., Sąjūdžio ir visuomenės spaudžiama LSSR Aukščiausioji Taryba pripažino lietuvių kalbą valstybine – tuometinės sovietinės Lietuvos Konstitucija buvo papildyta straipsniu, įteisinančiu lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse.
Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) 9.30 val. vyks spaudos konferencija. Joje dalyvaus Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas, radijo ir televizijos laidų vedėjas Algis Ramanauskas.
   Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai) 10 val. prasidės konferencija. Renginio dalyvius pasveikins Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė. Pranešimuose bus aptariama valstybinės kalbos politikos praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos, kalbos politika Europos ir Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje, kiti aktualūs klausimai.
   Pranešimus skaitys prof. dr. Danguolė Mikulėnienė – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja, 1992–1995 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretorė, 1995–1998 m. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja, 1998–2002 m. Kalbos komisijos pirmininkė; prof. dr. Irena Smetonienė – Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros profesorė, 2002–2012 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; doc. dr. Daiva Vaišnienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2012–2017 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis; Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis; Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė.
   Lietuvių kalba valstybine pirmą kartą pripažinta 1922 m. Steigiamasis Seimas šią nuostatą įrašė į Lietuvos Konstituciją, ji buvo pakartota 1928, 1938 metų Lietuvos Konstitucijose. SSRS okupacijos laikotarpiu valstybinės kalbos samprata buvo panaikinta, vykdyta planinga rusinimo politika. Sovietų valdžia stengėsi lietuvių kalbą išstumti iš oficialaus valstybės gyvenimo, įstaigose, įmonėse, mokyklose įtvirtinti rusų kalbą ir dvikalbystę. Protestuojant prieš lietuvių tautos rusinimą 1988 m. buvo pasiekta lietuvių kalbos pripažinimo valstybine. 
   Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisiškai šį lietuvių kalbos statusą įtvirtino 1990 m. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, o galutinai nustatė dabar galiojanti 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija (14 straipsnis).
   Šiuo metu valstybinės kalbos vartojimą viešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės kalbos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus reglamentuoja 1995 m. priimtas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.
 
   Konferencijos programa.
   Registracija el. paštu vlkk@vlkk.lt iki lapkričio 14 d. Įėjimas per I ir III LR Seimo rūmus (būtina turėti asmens dokumentą).
 
   Renginys bus tiesiogiai transliuojamas internetu ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, taip pat Seimo „YouTube“ paskyroje.
 VLKK