„Semiotika“ jau internete

A. J. Greimo studijų centras 1994 m. pradėjo leisti tęstinį leidinį „Semiotika“. Iki 1999 m. išėjo septyni žurnalo numeriai. Leidimas buvo atnaujintas 2012 m. Praėjusiais metais „Semiotika“ pripažinta moksliniu Filologijos fakulteto leidiniu. Nuo 11 numerio „Semiotika“ persikelia į internetinę erdvę.

Semiotika yra tęstinis kasmetinis Filologijos fakulteto leidinys. Čia publikuojami moksliniai straipsniai, gvildenantys įvairias semiotines problemas. Straipsnius įvertina du moksliniai recenzentai, aptaria redakcinė komisija. Straipsniai skelbiami lietuvių kalba su santrauka anglų arba prancūzų kalbomis.

„Semiotika“ pradėta leisti 1994 metais, iki 1999 m. išėjo septyni žurnalo numeriai. Leidimas buvo atnaujintas 2012 metais.

http://www.semiotika.lt/zurnalas-semiotika/apie-zurnala/