Kviečiame paminėti Simono Daukanto 225-ąsias metines

2018-ieji yra ir Simono Daukanto metai. Simonas Daukantas pagrįstai vadinamas modernios lietuvių tautos Jonu Krikštytoju: savo darbais jis dėjo pamatus šiuolaikinei lietuvybei, žadino laisvos Lietuvos Respublikos – „Lietuvos ūkės“ – atgavimo viltį. Jis pirmasis lietuviškai rašė Lietuvos istorijos veikalus, buvo plačių užmojų švietėjas, tautosakininkas, kalbininkas.
Spalio 28 dieną minime mūsų Herodoto 225-ąsias gimimo metines.
Lituanistų sambūris kviečia visus savo narius, visus kultūros istorijai neabejingus lituanistus, istorikus, bibliotekininkus paminėti Simoną Daukantą. Kviečiame mokyklose šių metų lapkritį skirti pamoką ar popietę, dieną Simonui Daukantui – jo asmenybei, darbams ir idėjoms aptarti.

Medžiaga Simonui Daukantui skirtiems renginiams

Kiekvienas žino, jog tautos, gyvendamos vienoj vietoj nuo neatmenamų amžių, taip tenai įsikeri, jog kalnai, upys ir lieknai, ir visas kraštas, kuriame žmonės ir jų dievai gyvena, yra mažne, sakau, ne vien su tikyba sukibę, bet su būdu žmogaus taip stipriai suaugę, jog tenai, kas žemingas, o kas dievingas yra, nebgal išskirti.
                                    Simonas Daukantas,
                                    Istorija Žemaitiška, 1836–1837

Simonui Daukantui skirtas pamokas galima paįvairinti naudojantis Lituanistų sambūrio narės istorikės Vidos Girininkienės puikiai parengta knyga-kalendoriumi „Simonui Daukantui 225“. Leidinyje pateikiami svarbiausi S. Daukanto gyvenimo faktai, lakoniškai pristatomi S. Daukanto gyvenimą atspindintys istoriniai dokumentai, nuotraukos, jo knygų faksimilės.

Simonas Daukantas

Simonas Daukantas, Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių

Vida Girininkienė. Romantikai Simonas Daukantas ir Adomas Mickevičius (I dalis)

Vida Girininkienė. Romantikai Simonas Daukantas ir Adomas Mickevičius
(II dalis)

Linas Kojala. Simonas Daukantas – lietuvių tautos Herodotas

Irena Petraitienė. Simonas Daukantas ir Motiejus Valančius – tarsi du neatskiriami, nors skirtingi, broliai

Juozas Brazauskas, Kitoks Simonas Daukantas

Jonas Balčius. Simonas Daukantas – lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas

Elvyra Usačiovaitė. Simboliai Simono Daukanto veikaluose

Danutė Mukienė. Simonas Daukantas

Roma Bončkutė. Simono Daukanto istoriografijos „Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ spausdinimo Prūsuose istorija

Giedrius Subačius, Pēteris Vanags. Žodis valstybė – Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas

Darius Kuolys. Simonas Daukantas – „įspėjęs ateities dvasią“

Seime vykusios konferencijos „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“ vaizdo įrašas:

 

Pastaba: jei domina kuris nors konkretus pranešimas, tai jų orientacinį laiką galima rasti svetainės pagrindiniame įraše apie konferenciją. Tereikia naudotis paieškos langeliu.