Skaitykime visi! Mokykimės visada!

Visoms Lietuvos mokykloms šiomis dienomis  „Vyturys”  nemokamai atveria lobyną.
Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona
Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos
○ ○ ○
Nemokamai naudokitės „EDUKA klase“ karantino metu!
Prisijungti galite „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt/.
○ ○ ○
EMA informuoja:
Visų mokyklų mokytojai ir mokiniai www.emapamokos.lt turiniu galės naudotis nemokamai ir neribotai jau nuo kovo 12 dienos.
○ ○ ○
Kalbos namai
siūlo mokytis žaidžiant
Kristijonas Donelaitis. Rašyba“, „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“, „Gyvūnų spalvos“ ir kt.
○ ○ ○
Muziejų edukacija. Virtualios pamokos
Muziejus-mokykla-moksleivis
○ ○ ○

Visuotinė lietuvių enciklopedija
Šaltiniai
ePaveldas
Tekstai
○ ○ ○
Naudingos kultūrinės nuorodos karantinui namuose (pildoma)

LLTI vadovėliai

Periodika
Žurnalas apie vaikų knygas RUBINAITIS
Literatūros žurnalas METAI
Žurnalas KINAS
Žurnalas NEMUNAS