Skelbiami pagrindinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzamino apeliacijų rezultatai

Šiandien skelbiami pagrindinės sesijos biologijos, chemijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos valstybinių brandos egzaminų (VBE) apeliacijų rezultatai.

Mokiniai gali susipažinti su sprendimu dėl apeliacijai teikto darbo įvertinimo prisijungdami prie rezultatų skelbimo sistemos adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir slaptažodžiu.

Informacija teikiama ir mokykloms per duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

Šiais metais buvo pateiktos 135 biologijos, 50 chemijos, 25 informacinių technologijų, 68 istorijos, 1112 lietuvių kalbos ir literatūros ir 254 matematikos valstybinių brandos egzaminų apeliacijos.

Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija. Kaip ir pernai, mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus, taip pat jie galėjo susipažinti ir su skelbiamomis valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje apibrėžtas procedūras išnagrinėjus apeliacijai pateiktus biologijos, chemijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos egzaminų darbus, buvo pakeisti 17,75 proc. darbų įvertinimai: 75,43 proc. darbų įvertinimai buvo padidinti, 24,57 proc. darbų įvertinimai buvo sumažinti.

Šiais metais buvo pateikta 1780 apeliacijų dėl pagrindinės sesijos VBE įvertinimo. 17,02 proc. kandidatų, kurie teikė apeliacijas rezultatai pakito – 76,24 proc. iš jų padidėjo ir 23,76 proc. iš jų sumažėjo.
nec_logo-150x50