Skelbimas

Lituanistų sambūrio nariai!
Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. balandžio 13 d. sušauktame visuotiniame susirinkime dalyvavo mažiau nei pusė Lituanistų sambūrio narių, remiantis įstatais, patvirtintais 2010 balandžio 26 d., kviečiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas.
Pakartotinis visuotinis Lituanistų sambūrio susirinkimas įvyks gegužės 7 dieną, pirmadienį, 15 valandą Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
(Antakalnio g. 6).
Norintys galės prisijungti prie Maironio „Jaunosios Lietuvos“ skaitymų.
Išrašas iš „Lituanistų sambūrio“ įstatų:
 
5.1.3. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio, bet ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja narių. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo šių Įstatų 5.2 punkte nustatyta tvarka
 
        Lauksime Jūsų atvykstant –
        Lituanistų sambūrio valdybaMielai dalijamės dr. Aušros Martišiūtės-Linartienės laišku ir kviečiame aktyviai dalyvauti Maironio „Jaunosios Lietuvos“ skaitymuose.


Prieš Lituanistų sambūrio susirinkimą kviečiu Jus, Jūsų kolegas ir mokinius registruotis į Maironio „Jaunosios Lietuvos“ skaitymus gegužės 7 d. Skaitymų pradžia 13 val. Skaitymai vyks Instituto kieme.
Užsiregistravę marijus@llti.lt e.paštu, gausite poemos ištrauką su savo skaitymo numeriu. Kūrinys nemažas, skaitovų bus daug, todėl nedelskite.
Linkėdama geros savaitės
Aušra Martišiūtė-Linartienė

Detali programa prisegtuke
Klasikos skaitymų kvietimas 2018 05 07