Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarės Mečislovo Davainio-Silvestraičio pagerbimas Rasose

Mečislovas Davainis-Silvestraitis – (1849 04 20 d. – 1919 05 31) – žurnalistas, poetas, publicistas, tautosakininkas, kultūrininkas, knygnešys. Palaidotas Rasų kapinėse.
Gegužės  5 d. 10.30 val. Rasų kapinėse prie atnaujinto koplytstulpio poetui, tautosakininkui, knygnešiui Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui kviečiame paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Davainis

Gegužės 5 d. nuo 10.15 val. prie pagrindinio įėjimo į Rasų kapines   lauksime Jūsų  ir nurodysime kelią iki koplytstulpio Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui.

Aušra Kiškūnienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Konstitucijos pr. 3 – 804
LT-09601 Vilnius
Tel. (8  5) 211  2416
El. p. ausra.kiskuniene@vilnius.lt
http://www.vilnius.lt
Kvietimas-Spaudos diena-2017