Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti…“

Spalio 11 d., trečiadienį, nuo 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti…“

Konferencijos pranešėjai ir temos:

9.15–10.00 Pranešėjų ir konferencijos dalyvių, kurie pageidauja gauti pažymėjimus, registracija

10.00–10.10 Konferencijos atidarymas:
sveikinimo žodį tars Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona RUSECKAITĖ

10.10–10.30 Senosios knygos – spaudos, kalbos ir literatūros istorija
Audronė GEDUTIENĖ, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Seniausios literatūros skyriaus vedėja

10.40–11.00 Lietuvių kalbos leksika: paveldas, atsinaujinimo būdai ir paskatos XXI a. pradžioje
Dr. Rita MILIŪNAITĖ, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo
darbuotoja.

11.10–11.30 Gimtosios kalbos ir etninės kultūros puoselėjimas bei ugdymas nelietuviškoje aplinkoje: savitumas ir keblumai
Aleksas BARTNIKAS, Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas, Rusijos Federacijos nusipelnęs mokytojas, 2017 m. Felicijos Bortkevičienės kalbos premijos laureatas

11.40–12.00 Gimtosios kalbos puoselėjimas ir tapatybės išlaikymas Šveicarijos lietuvių bendruomenėje
Jūratė CASPERSEN, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė

12.10–13.00 Pietų pertrauka

13.00–13.20 Lietuviškas žodis išeivijoje: Bernardas Brazdžionis
Jūratė IVANAUSKIENĖ, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja

13.30–13.50 Lietuvių kalba – dabarties mitologija ir visuomeninis būvis
Dr. Antanas SMETONA, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros dėstytojas, LRT laidos „Lietuva – mūsų lūpose“ vedėjas

14.00–14.20 „Neišsimt šitas versmes“. Tarmė šiuolaikinėje kūryboje
Regina KATINAITĖ-LUMPICKIENĖ, poetė, vertėja, turinti meno kūrėjo statusą, Utenos kultūros centro direktorės pavaduotoja kultūrai

14.30–14.50 Gimtosios kalbos situacija šiuolaikinėje mokykloje: ką mokiniai mano apie lietuvių kalbą?
Judita SAKALIENĖ, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

15.00–15.20 Kalbos tobulinimas: tarp savarankiškumo ir priklausomybės (Maironio ir Žemaitės variantai)
Aldona RUSECKAITĖ, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja

15.30 Baigiamasis žodis

Dėmesio! Mokslinės-praktinės konferencijos klausytojai, užsiregistravę čia>> gaus klausytojo pažymėjimą. Jei iškilo sunkumų registruojantis ar turite klausimų – rašykite mums e. paštu konferencija@maironiomuziejus.lt ar skambinkite tel. nr. 8 37 200410, 8 37 206842.

Konferencijos dalyvių pranešimai bus išleisti atskiru leidiniu.
Konferenciją remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

maironiomuziejus