Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Spalio 13–15 dienomis nuotoliniu būdu vyks Latvijos universiteto organizuojamas jau tryliktasis Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“. Tris dienas vyksiančiame Kongrese plenarinius pranešimus skaitys VU profesoriai Bonifacas Stundžia ir Axelis Holvoetas bei kiti VU alumnai: Laimutė Balode, Pēteris Vanags, Giedrius Subačius. Taip pat dalyvaus Lietuvių kalbos, Baltistikos, Lituanistinių studijų ir kitų VU mokslo centrų mokslininkai. Pranešimai bus skaitomi keliose teminėse sekcijose.

Nėra nuotraukos aprašo.Lietuvių kalbos katedrai atstovaus doc. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė („Klausiamosios dalelytės senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose: funkcijos, struktūra ir pozicija“, Kalbos istorijos sekcija), dr. Evaldas Švageris („Intonacijos įtaka akustinei priegaidžių raiškai: eksperimentinis latvių bendrinės kalbos tyrimas“, sekcija „Garsas ir žodis kalboje“), doktorantės Agnė Lisauskaitė („Konstrukcijos su lietuvių kalbos slinkties veiksmažodžiu eiti: nuo XVI a. iki dabartinės vartosenos“, Kalbos istorijos sekcija) ir Samanta Kietytė („Lietuvių kalbos priešdėliai į-, nu-, iš-, pri-: lyginamoji semantinė analizė“, Gramatikos sekcija). Taip pat Kalbos istorijos sekcijoje pranešimą „Tradicija ir inovacijos XIX a. Prūsijoje leistose lietuvių kalbos mokyklinėse gramatikose“ kartu su Vokiečių filologijos katedros docente dr. Lina Plaušinaityte skaitys doc. dr. Vilma Zubaitienė. Visą programą galima pamatyti čia: https://www.baltistukongress.lu.lv/…/Baltistu_kongresa…
Prisijungimo duomenis bus galima rasti čia: https://www.baltistukongress.lu.lv/lv/
Linkime gražios ir turiningos baltistikos šventės!
 VU-FilF