Tautinių mažumų mokyklų lituanistams – metodiniai seminarai apie lietuvių kalbos mokymą

Tęsiasi metodinių ir dalykinių seminarų ciklas lituanistams, dirbantiems mokyklose lenkų ir rusų mokomąja kalba. Šiuose mokymuose dalyvauja taip pat lietuvių kalbos mokytojai iš kitų mokyklų, kuriose mokosi daug mokinių, kuriems lietuvių kalba yra negimtoji. Druskininkuose baigiasi jau trečiojo etapo seminarai, tačiau netrukus, per mokinių atostogas lapkričio mėnesį, lituanistai vėl susirinks į mokymus Klaipėdoje ir Druskininkuose.

Įsigaliojus naujos redakcijos Švietimo įstatymui, kuris nustato lietuvių kalbos mokymą vidurinėse mokyklose pagal visoms vienodas lietuvių kalbos programas, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru nuo balandžio mėnesio pradėjo rengti metodinius seminarus mokyklų tautinės mažumos kalba lituanistams.

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvauja mokytojai iš Vilniaus, Klaipėdos, Visagino, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų ir kitų rajonų. Su mokytojais žiniomis ir profesine patirtimi dalinasi Vilniaus ir Klaipėdos universitetų, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai, mokytojai praktikai iš mokyklų lietuvių ir tautinės mažumos mokomąja kalba.

Į seminarų programą įtrauktos mokytojų pasiūlytos temos, apimančios retoriką, logiką, literatūros ir kultūrinio konteksto aktualius mokymo aspektus. Daugiausiai laiko skiriama rašinio mokymo metodikai ir vertinimo praktikai, rašinio vertinimo normų aptarimams ir derinimams. Nuo 2013 m. per brandos egzaminą visi abiturientai rašys rašinį, todėl dabartinių vienuoliktokų mokytojams dalinimasis patirtimi, kaip mokyti ir vertinti rašinį, yra aktualus.

Mokyklose plačiai įsitvirtina mokytojų dalinimosi žiniomis, patirtimi praktika. Lituanistų asociacijos ,,Lituanistų sambūris“ iniciatyva šią savaitę vyko seminaras – kūrybinė laboratorija ,,Nauja yra gerai užmiršta sena, arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“. Seminaro dalyviai Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje stebėjo lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Dainoros Eigminienės ir Vilniaus tarptautinėje mokykloje – lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Jurgos Dzikaitės atviras pamokas. Mokytojai taip pat dalyvavo diskusijoje „Literatūros ir kalbos mokymas daugiakultūrėje aplinkoje“.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama sudaryti kuo platesnes ir palankesnes galimybes mokytis lituanistams, iniciavo lapkričio mėnesį prasidėsiančius dar dvejus metų trukmės tęstinius kvalifikacijos tobulinimo mokymus, kurie bus finansuojami ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pagal ŠMM informaciją