„Tautiškai giesmei“ – 120

Prieš 120 metų, 1898-ųjų rugsėjo vidury, „Varpe“ buvo išspausdinta Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, būsimasis Lietuvos valstybės himnas.
LNB0A42B9E7

Lietuvos valstybės himnas (Tautiška giesmė)

Rimantas Klevečka, „Tautiškos giesmės“ istorija – jungianti ir stiprinanti

Zigmas Tamakauskas, „Lietuvos himno istorija“

Apie Lietuvos himną (šaltiniai.info)

„Varpas“ (epaveldas.lt)