Savaitgalio citata

Kalba yra nepertraukiamas gyvas siūlas, rišantis mūsų praeitį su ateitimi, perduodantis mums iš praeities dvasios jėgų ir sudarantis objektyvų tautos vienybės ženklą.
                                                             Jonas Gudaitis-Vabalas

Konferencija: Nužemintųjų generacijos kodai

Lapkričio 24 d., penktadienį, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje vyks konferencija „Nužemintųjų generacijos kodai“, skirta išeivijos poetų Liūnės Sutemos ir Algimanto Mackaus jubiliejinėms sukaktims. Konferencijoje bus svarstoma apie Liūnės Sutemos ir Algimanto Mackaus kūrybos bei veiklos metmenis, žemininkų ir nužemintųjų generacijų ribas ir sąsajas, Liūnės Sutemos rašymo tradiciją ir išeivijos moterų poezijos slinktis, buvusius šalia ir tarp „nužemintųjų“.
Skaityti toliau: Konferencija: Nužemintųjų generacijos kodai

Mokymai pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

2017 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 5–10 klasėse, į nemokamus mokymus Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“.
Skaityti toliau: Mokymai pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Kviečiame registruotis į LLTI ir LMNŠC rengiamus seminarus

Maloniai kviečiame į Švietimo ir Mokslo ministerijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamus seminarus:
2017 m. gruodžio 7 d. kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Ieva Simonaitytė ir Mažosios Lietuvos literatūra mokykloje“;
2017 m. gruodžio 8 d. kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Kazys Bradūnas ir Vytauto Mačernio kartos literatūra mokykloje“.
Skaityti toliau: Kviečiame registruotis į LLTI ir LMNŠC rengiamus seminarus

Išėjo 10-asis „Gimtosios kalbos“ (2017) numeris

Dešimtajame 2017-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje apie grybų pavadinimus, pvz., kokie grybai ir kodėl vadinami veršakiais, paslydokais, smirdžiuolėmis, murmučias, pasakoja J. Lubienė, o J. Švambarytė-Valužienė apie retus kojų apdangalų ir apavo pavadinimus – blauzdytes, čempes, kojenas ir kt.; D. Steiblienė pristato tyrimo „Lietuvių kalbos gramatinių formų dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai“ rezultatus, G. Grigas apžvelgia Europos Parlamento tyrimų tarnybos ataskaitą, kurioje analizuojama kalbų padėtis daugiakalbėje Europoje…
Skaityti toliau: Išėjo 10-asis „Gimtosios kalbos“ (2017) numeris

Konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“

Lapkričio 10 dieną Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“.  Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu (visomis kalbomis) ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, taip pat Seimo „YouTube“ paskyroje. Interneto puslapyje peržiūros nuorodos atsiras likus 10 minučių iki renginio pradžios.
Skaityti toliau: Konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“

Skelbiama PUPP lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu vertinimo instrukcija

NEC skelbia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vertinimo instrukciją, kuri buvo koreguojama atsižvelgiant į mokyklų administracijų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų pasiūlymus ir dėkoja visiems, teikusiems pastabas.
Skaityti toliau: Skelbiama PUPP lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu vertinimo instrukcija

Poetinė aktoriaus Algirdo Latėno kelionė po Lietuvą

Aktorius ir režisierius Algirdas Latėnas visus pasiilgusius nuoširdaus poetinio žodžio kviečia į kūrybos vakarus „Svietiškos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius Širvys“. Naujai parengtoje poezijos programoje susilieja dviejų lyrikų kūryba – šmaikščios, aukštaičių tarme skaitomos Strazdelio eilės ir vieno talentingiausių pokario rašytojų P. Širvio eilėraščiai. Lietuvių literatūros klasikiniu palikimu tapusi šių dainių kūryba šiandien yra tarsi atsvara kasdienybę užliejusiai paviršutiniškai kultūrai.
Skaityti toliau: Poetinė aktoriaus Algirdo Latėno kelionė po Lietuvą