Netektis. Rūta Zita Saukienė (1929 03 03 – 2021 11 01)

VU Lietuvių literatūros katedra rašo: „Lapkričio 1-ąją, per Visus Šventus, mirė Rūta Saukienė (1929-2021) – Vilniaus universiteto lituanistė, ilgametė „Vagos“ leidyklos redaktorė, vertėja, mūsų profesoriaus Donato Saukos žmona ir bendradarbė, kruopščiai redagavusi jo akademinius darbus.
Skaityti toliau: Netektis. Rūta Zita Saukienė (1929 03 03 – 2021 11 01)

Lietuvių kalbos mokėjimas bus vertinamas pagal bendrą Europos kalbų mokymosi ir vertinimo sistemą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui valstybinės kalbos mokėjimą vertinti pagal Europos Tarybos priimtus Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (BEKM). Lietuvių kalbos mokėjimo lygiai bus taikomi užsienio lietuviams ir užsieniečiams, siekiantiems, kad jų lietuvių kalbos žinios būtų įvertintos ir įteisintos.
Skaityti toliau: Lietuvių kalbos mokėjimas bus vertinamas pagal bendrą Europos kalbų mokymosi ir vertinimo sistemą

Ypatingas Boriso Pasternako rankraštis – Mažvydo bibliotekoje

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių fondą papildė Nobelio premijos laureato, rusų rašytojo Boriso Pasternako rankraštis. Tai – brolių Algirdo ir Leonido Malcų dovana bibliotekai. Rankraštis priklausė jų tėvui – Eliazarui Malcui.
Skaityti toliau: Ypatingas Boriso Pasternako rankraštis – Mažvydo bibliotekoje

Netektis. Robertas Keturakis (1935 03 12 – 2021 10 26)

„Šią pavakarę, spalio 26-ąją, eidamas 87-uosius, mus paliko poetas, prozininkas, redaktorius, VDU Garbės daktaras Robertas Keturakis. Daugybė literatų jautė nuoširdžią kūrybinę jo paskatą ir dėmesį. Jis Įžvelgdavo talento blyksnius, jais džiaugėsi“, – rašo savo svetainėje Kauno rašytojų sąjunga.
Skaityti toliau: Netektis. Robertas Keturakis (1935 03 12 – 2021 10 26)

Kviečiame į atminimo lentos, skirtos Marcelijui Martinaičiui atminti, atidengimą

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedra kviečia visus į atminimo lentos, skirtos poetui, VU dėstytojui Marcelijui Martinaičiui atidengimą VU Filologijos fakulteto M. K. Sarbievijaus kiemelyje.
Skaityti toliau: Kviečiame į atminimo lentos, skirtos Marcelijui Martinaičiui atminti, atidengimą

Netektis. Romualdas Misiūnas (1945 02 09 – 2021 10 21)

Netekome lietuvių išeivijos veikėjo, istoriko, diplomato Romualdo J. Misiūno.
Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriuje jo pavardė buvo puikiai žinoma. 2013 m. Misiūnas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje pristatant tuometiniame Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriuje parengtą leidinį „Tomas Venclova: bibliografijos rodyklė (1956–2011)“.
Skaityti toliau: Netektis. Romualdas Misiūnas (1945 02 09 – 2021 10 21)

Tarpusavio įžado akto 230-osios metinės

1791 10 20 Varšuvoje pasirašytas ir Stanislovo Augusto Poniatovskio vardu paskelbtas dvišalis susitarimas dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statuso Abiejų Tautų Respublikoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių daugumai sutikus balsuoti už Gegužės trečiosios konstituciją, kurią itin skubėta priimti, kompromiso keliu išsireikalauta, kad unitarinėje valstybėje Lietuvai bus suteikta daugiau savarankiškumo ir teisių. Po derybų Seimo vienbalsiai priimtas aktas skelbė, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Karūna (t. y. Lenkija) turės vienodai atstovų Karo ir Iždo komisijose (joms pakaitomis ir vienoda trukme vadovaus abiejų šalių atstovai, jos turės po tiek pat ministrų ir kitų pareigūnų su tais pačiais titulais ir ta pačia kompetencija), kad Iždo viešųjų įplaukų kasa liks Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir su jos iždu susijusios bylos bus sprendžiamos jos teisme.
Skaityti toliau: Tarpusavio įžado akto 230-osios metinės

LNB – skaitmeninė informacijos saugotoja

Nacionalinei bibliotekai saugoti turės būti perduodamos elektronine forma publikuotos knygos, kiti leidiniai ir dokumentai. Viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo dokumento išleidimo elektronine forma datos turės perduoti saugoti visų rūšių dokumentų privalomojo dokumento vienetą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Tokį nutarimą, įsigaliosiantį nuo kitų metų pradžios, Kultūros ministerijos teikimu priėmė Vyriausybė.
Skaityti toliau: LNB – skaitmeninė informacijos saugotoja