Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“

2019 m. spalio 9–10 d. įvyks tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“ ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, vykdydami LR Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Skaitymo skatinimo programą.
Skaityti toliau: Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija“

Rugsėjo 19-20 d. Vilniaus universitete (Universiteto g. 3) Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Osipas Mandelštamas: poetika, recepcija, vertimai“. Konferencijoje dalyvaus literatūrologai iš Izraelio, Kanados, Lietuvos, Prancūzijos ir Rusijos.
Skaityti toliau: Tarptautinė mokslinė konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija“

Tarptautinė raštingumo diena

Lietuvių kalba jau ir saviesiems, kalbantiems iš prigimties, pasidarė sunki, per sunki. Nors ir rašome diktantus, randame raštingų ir raštingiausių. Bet nebesiekiame kalbinės inteligencijos, rodome daug viešo aplaidumo. <…> Ar mes turime kalbinės savigarbos? Ar ne čia silpniausia mūsų vieta? O norime, kad visi mūsų valstybės piliečiai gerai mokėtų lietuviškai. Norėkime pirmiausia iš savęs, iš savųjų.
Viktorija Daujotytė

Vaižganto premija – muziejininkui, poetui, žurnalistui Alfui Pakėnui

17-oji Vaižganto premija skirta muziejininkui, poetui, Vaižganto gyvenimo ir kūrybos puoselėtojui, knygų ir straipsnių apie Vaižgantą autoriui Alfui Pakėnui, kurį pasiūlė XXVII knygos mėgėjų draugija ir Lietuvos universitetų moterų asociacija.
Nuoširdžiausiai sveikiname!
Skaityti toliau: Vaižganto premija – muziejininkui, poetui, žurnalistui Alfui Pakėnui

Išėjo 8-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

„Gimtosios kalbos“ rugpjūčio mėnesio numeryje Arnoldas Piročkinas ir Vitas Labutis svarsto, kuo skiriasi pasakymai „pakelti vėliavą“ ir „iškelti vėliavą“, Jolita Urbanavičienė žvalgosi po Birutės Jasiūnaitės „Lietuvių velniavardžius“, Rita Urnėžiūtė pristato Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų kandidatus, o Kazimieras Garšva sveikina sukaktuvininkę Grasildą Blažienę.

Maloniai primename, kad jau vyksta „Gimtojo žodžio“ prenumerata 2020 metams. Prašome paskubėti – pirmieji prenumeratoriai gaus dovanų.
2020 metais „Gimtosios kalbos“ žurnalas bus dar įvairesnės tematikos ir šiek tiek storesnis. Leidinyje bus skiriama daugiau vietos mokyklinei lituanistikai.
Skaityti toliau: Išėjo 8-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

Veiklą pradeda Nacionalinė švietimo agentūra

Rugsėjo 2 dieną pradėjo veikti Nacionalinė švietimo agentūra. Ji įsteigta sujungus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžias įstaigas: Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą.
Skaityti toliau: Veiklą pradeda Nacionalinė švietimo agentūra

Patvirtinti 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

2019 m. rugpjūčio 29 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius. Rengiant tvarkaraščius buvo atsižvelgta į:
Skaityti toliau: Patvirtinti 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

Pradedama „Gimtosios kalbos“ 2020 metų prenumerata

„Gimtosios kalbos“ žurnalo, leidžiamo nuo 1933 metų, skaitytojai jau yra pripratę prie tradicinių skyrelių: straipsniai, recenzijos, apžvalgos, kronika, „Aktualijos“, „Svetur“ ir kt.
2020 metais „Gimtosios kalbos“ žurnalas bus dar įvairesnės tematikos ir šiek tiek storesnis. Leidinyje bus skiriama daugiau vietos mokyklinei lituanistikai.
Skaityti toliau: Pradedama „Gimtosios kalbos“ 2020 metų prenumerata