Minime Vytauto Mačernio 95-ąsias gimimo metines

Vytautas Mačernis – jauniausias mūsų literatūros klasikas. Jo kūryboje jaučiamas egzistencinis nerimas ir amžinųjų vertybių ilgesys.

V. Mačernis gimė 1921 m. birželio 5d. Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. Jis mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje ir Telšių gimnazijoje, kurią baigė 1939 m. Tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Studijavo anglų k. ir literatūrą. 1940m. persikėlė į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1941 m. metė anglistiką, perėjo į filosofiją, kurią studijavo iki pat universiteto uždarymo 1943 m. Vokiečiams uždarius Vilniaus universitetą, V. Mačernis grįžo į tėviškę ir gyveno iki 1944 m.
Skaityti toliau: Minime Vytauto Mačernio 95-ąsias gimimo metines

VLKK rekomendacijos dėl asmenvardžių gramatinimo

Po ilgoko svarstymo Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 m. gegužės 26 d. priėmė protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“, reglamentuojantį galūnių dėjimą prie nelietuviškų asmenvardžių. Kartu iš 60-ojo nutarimo išbrauktas 6 punktas ir pakeistos kelios šio nutarimo nuostatos (žr. nutarimą Nr. N-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“). Šių nutarimų projektus Komisijai teikė jungtinė Gramatikos ir Vardyno pakomisė.
Skaityti toliau: VLKK rekomendacijos dėl asmenvardžių gramatinimo

Kvietimas teikti pranešimų tezes mokslinei konferencijai „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Šių metų gruodžio 8–9 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas rengia mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, skirtą  Jurgio Šlapelio 140-osioms gimimo metinėms, Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110 metų įkūrimo jubiliejui, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ 110-osioms metinėms ir kitoms su Šlapelių šeimos veikla susijusioms datoms paminėti.
Skaityti toliau: Kvietimas teikti pranešimų tezes mokslinei konferencijai „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams.
Skaityti toliau: Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams

Ugdymo esmė: prarastis ir atrastis

Marijos radijas laidoje „Meilė tiesoje“ gvildena socialines problemas, visuomenės aktualijas, aptaria įvairias kasdienio gyvenimo akimirkas.
Laidoje dalinamasi mintimis apie švietimą, bendrojo gėrio paieškas, tautiškumą, pilietiškumą – nuo kasdienių konkrečių įvykių iki filosofinio apmąstymo besišaukiančių temų.
Skaityti toliau: Ugdymo esmė: prarastis ir atrastis

Santara-Šviesa – ir šią vasarą

1993 metais Vytautas Kavolis pasiūlė rengti išeivijoje jo su bičiuliais suburtos Santaros-Šviesos konferencijas ir Lietuvoje. Nuo to laiko taip ir darome: iš pradžių rinkomės Anykščiuose, dabar – Alantoje. Iš pradžių kartu su Vytautu Kavoliu, Rita Kavoliene, Marija Gimbutiene, Aleksandru Štromu, Vytautu Vepštu, Zenonu Rekašiumi, Liūtu Mockūnu… Šiemet su ištikimuoju Algiu Mickūnu, su Tomu Venclova. Skaityti toliau: Santara-Šviesa – ir šią vasarą

Italų kalbininkas, baltistas P. U. Dini apdovanotas garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Gegužės 28 d. Venecijos architektūros bienalės Baltijos pavilijone už Lietuvos kultūros sklaidą per kalbą ir jos tyrimus, vertimų inicijavimą, bendradarbiavimą su leidyklomis, poezijos pristatymą Italijoje bei nuoseklią ir aktyvią veiklą Pizos universiteto Baltų filologijos katedroje, Kultūros ministerijos aukščiausiu apdovanojimu, garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, apdovanotas italų kalbininkas, baltistas prof. Habil. Dr. Pietro Umberto Dinis.
Džiaugiamės ir nuoširdžiausiai sveikiname!
Skaityti toliau: Italų kalbininkas, baltistas P. U. Dini apdovanotas garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Išrinkti m. turinio sprendimų konkurso „Naujasis knygnešys 2016“ nugalėtojai

Vakar, gegužės 26 d., paskelbti nacionalinio mobilaus turinio sprendimų konkurso „Naujasis knygnešys 2016“ laureatai – šeši nugalėtojai šešiose konkurso kategorijose. Jie atstovaus Lietuvai Jungtinių Tautų globojamame pasauliniame geriausių m. sprendimų konkurse „Pasaulio viršūnių apdovanojimai 2016“ (angl. „World Summit Award Mobile 2016 – WSA-Mobile 2016“).
Skaityti toliau: Išrinkti m. turinio sprendimų konkurso „Naujasis knygnešys 2016“ nugalėtojai