Dangira Nefienė apie Anykščiuose vykusį A. Baranauskui skirtą forumą

Lietuvių kalbos institutas, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejus, asociacija „Lituanistų sambūris“, Antano Vienuolio draugija, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba spalio 28 d. pakvietė mokytojus į forumą Anykščiuose. Šį kartą pasikalbėti apie Antaną Baranauską kalbininką „(Ne)pažįstamas A. Baranauskas: XXa. stereotipai ir akademinio požiūrio kaita“.
Skaityti toliau: Dangira Nefienė apie Anykščiuose vykusį A. Baranauskui skirtą forumą

Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Žemės karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos“

Kviesdamas prisiminti ir permąstyti Kazio Bradūno, vienos iš esminių XX a. antrosios pusės lietuvių literatūros figūrų, poeziją bei įvairialypę veiklą kultūros baruose, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia konferenciją „Žemės karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos.“
Konferencija planuojama kaip pirmasis būsimo konferencijų ciklo, skirto žemininkų kartai, naujiems jos tyrimams ir vertinimams, renginys.
Skaityti toliau: Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Žemės karta: Kazio Bradūno darbai ir dienos“

Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines pasitinkant

Kazys Bradūnas – vienas žymiausių antrosios XX a. pusės lietuvių poetų, priklausęs garsiajai karo meto studentų ateitininkų „šatrijiečių“ kartai, karo išblokštai iš Lietuvos, prarastai partizaninėse kovose, nutildytai Sibire.
Artėjant poeto 100-sioms gimimo metinėms, dokumentinių apybraižų ciklo ƒ„Legendos“ vedėja Aistė Stonytė-Budzinauskienė sukūrė jam skirtą laidą.
Skaityti toliau: Kazio Bradūno 100-ąsias gimimo metines pasitinkant

2017-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais

Seimas, įvertindamas tai, kad Ieva Simonaitytė yra paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą, nutarė 2017-uosius paskelbti Ievos Simonaitytės metais, rašoma išplatintame pranešime spaudai. Skaityti toliau: 2017-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais

Nuo Vėlinių iki Vėlinių…

Už tuos,
kuriems džiugiąją valandą išmušė varpas aštuntą,
ir už tuos, kuriems mirtiną valandą išmušė varpas,
kurie neatsimena nieko ir jau nepabunda:
jų pavardė – tai diena, o naktis tai jų vardas…
                                                          Marcelijus Martinaitis

Skaityti toliau: Nuo Vėlinių iki Vėlinių…

Ramutei Skučaitei – 85

Poetė, dramaturgė, vertėja, dainų tekstų autorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė mini 85-ąjį gimtadienį. Nuoširdžiausiai sveikiname Poetę, kurios eilėraščiai užaugino ne vieną kartą skaitytojų.
Ta proga Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo kolektyvas parengė virtualią parodą apie poetę ir sudėtingą jos giminės likimą.
Skaityti toliau: Ramutei Skučaitei – 85

Jurgita Žana Raškevičiūtė. Kino juostos apie Jurgį Savickį belaukiant

1922-ieji. Tarpukario Lietuva gyvena nacionalinės kultūros ir literatūros kūrimo patosu, iš kurio radosi nemaža solidžių dabartinės klasikos kūrinių. Šatrijos Raganos „Sename dvare“, Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“, Krėvės „Šiaudinėj pastogėj“, ir – Kazio Binkio sutelktų avangardistų keturvėjininkų manifestas „Keturių vėjų pranašas“.

Skaityti toliau: Jurgita Žana Raškevičiūtė. Kino juostos apie Jurgį Savickį belaukiant