Kviečiame dalyvauti konferencijoje „XXI amžiaus novelistikos kontūrai“

Maloniai kviečiame ir laukiame Jūsų gruodžio 1 d. (ketvirtadienį) 10 val. LEU Lituanistikos fakultete, kur vyks nacionalinė mokslinė konferencija XXI AMŽIAUS NOVELISTIKOS KONTŪRAI, skirta Antano Vaičiulaičio 110-osioms gimimo metinėms.
Skaityti toliau: Kviečiame dalyvauti konferencijoje „XXI amžiaus novelistikos kontūrai“

Įvyko „Lituanistų sambūrio“ ataskaitinis susirinkimas

Kaip ir skelbta, lapkričio 25 d. Lituanistų sambūrio nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Išklausėme valdybos pirmininkės ir finansų komisijos ataskaitą, išrinkome valdybą, kurią įgaliojome pirmame posėdyje pasiskirstyti pareigomis. Apie tai visi Lituanistų sambūrio nariai bus informuoti.
Skaityti toliau: Įvyko „Lituanistų sambūrio“ ataskaitinis susirinkimas

Vytauto Kubiliaus premija skirta Solveigai Daugirdaitei

Minint vieno žymiausių XX a. lietuvių literatūrologų Vytauto Kubiliaus 90-ąsias gimimo metines, jo vardo premija įteikta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausiajai mokslo darbuotojai dr. Solveigai Daugirdaitei. Premija įvertinta literatūrologės studija „Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u“ bei literatūros ir kultūros tekstai, svarstantys aktualius literatūros recepcijos,  funkcionavimo sociume klausimus.
Nuoširdžiai sveikiname!
Skaityti toliau: Vytauto Kubiliaus premija skirta Solveigai Daugirdaitei

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

Lietuvių rašytojų draugija, įsteigta 1932 m. Kaune, iki 1944 metų veikė Lietuvoje, o 1946 metais nuo sovietų okupacijos pasitraukę pabėgėliai organizaciją atkūrė Vokietijoje ir pavadino Lietuvių rašytojų tremtinių draugija. Nuo 1950 metų iki dabar draugija veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Skaityti toliau: Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

Rimvydas Stankevičius: Vis mažiau pasaulio, apie kurį galiu sakyti „mano“

Pradėdama pokalbį su kolega Rimvydu Stankevičiumi, žurnalistė Danutė Šepetytė rašo: „Jam pavaldūs burtažodžiai, kertiniai skiemenys, jis moka laužti antspaudus, matuoti tylą (tai vis aliuzija į poezijos knygas „Patys paprasčiausi burtažodžiai“, „Laužiu antspaudą“, „Tylos matavimo vienetai“, „Kertinis skiemuo“)… Poetas, dvidešimtuosius „Respublikos“ dienrašty žurnalistu bebaigiąs Rimvydas Stankevičius, pristatytas Vyriausybės kultūros ir meno premijai gauti.“
Skaityti toliau: Rimvydas Stankevičius: Vis mažiau pasaulio, apie kurį galiu sakyti „mano“

Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką, arba Kaip savo kalba pasiekti tikslą

Ar pamenate pasaką, kurioje karalius, norėdamas pražudyti savo ištikimą tarną ir paimti jo pačią sau į žmonas, paliepė nabagui: „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką, paėmęs iš nežinia ko.“ Ir tai buvusi pati sunkiausia užduotis, nes kaip ir mūsų kasdienybėje: kai neaiškiai, netiksliai kalbame, tai ir einame ne tiesiai iki tikslo, o aplinkeliais ar pasukame klystkeliais ir pasiklystame, t. y. stebimės, kodėl mus ne taip supranta, ar paliekame pernelyg daug erdvės interpretacijoms, ar mūsų reklama nepasiekia tos auditorijos, kuriai ji yra skirta.
Skaityti toliau: Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką, arba Kaip savo kalba pasiekti tikslą