Jonas Palionis. Keletas pastabų apie lietuvių tarmes ir joms skirtus metus

Baigėsi 2013-ieji metai, skirti mūsų gyvosios kalbos atšakoms, tarmėms, prisiminti. Per radiją, televiziją buvo šiek tiek tarmiškai pašnekama, padeklamuojama, padainuojama. Tai gražu ir prasminga, nes amžių būvyje susidariusios mūsų tarmės, patarmės, šnektos bei pašnektės dabar, kaip ir viskas, nepaprastai greit kinta, nyksta. Nenoriu būti pranašas, bet manau, kad lietuvių lūpose po kelių dešimtmečių retai kada suskambės tarmiškas žodis ar posakis.
Skaityti toliau: Jonas Palionis. Keletas pastabų apie lietuvių tarmes ir joms skirtus metus

Regimantas Tamošaitis. Atėnai Vyžlaukio valsčiuje

Gražūs ir prasmingi mūsų kultūrai buvo 2014-ieji, Kristijono Donelaičio metai. Kaip ir prieš tai buvę, skirti Maironiui. Didžiųjų klasikų minėjimai, konferencijos, publikacijos, vieši jų kūrybos skaitymai – visa tai iš pradžių atrodė kiek oficialu, formalu, bet kažkas per šiuos metus visuomenėje įvyko, buvo atkurta vertybių hierarchija, garbingi vardai buvo ištraukti iš apdulkėjusių bibliotekų lentynų ir grąžinti į jiems priklausiančias vietas. Tai, kas buvo palikta vien mokykloms, nustumta į tamsius akademinio protavimo tvenkinius, atėjo į mūsų gyvenimą kaip reali meno jėga ir priminė mums patiems ne tik mūsų nacionalinės literatūros ištakas, bet ir atgaivino bei atnaujino mūsų kalbinę savimonę, leido gyvai pajusti mūsų sąmonėje slypėjusią gimtosios kalbos atmintį.
Skaityti toliau: Regimantas Tamošaitis. Atėnai Vyžlaukio valsčiuje

Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“. Vaizdo įrašai

I sesija:
Moderuoja dr. Nijolė Juchnevičienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prodekanė, dr. Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius.

Pranešėjai:
Donelaitis — prie savo šaknų, habil. dr. Viktorija Daujotytė;
Mito reikšmė nacionalinėms kultūroms, dr. Naglis Kardelis;
Donelaitis XVIII a. Europos kultūroje, dr. Dalia Dilytė;
Valgymo ir maisto paradigma Donelaičio „Metuose“: reikšmės ir vertės, habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.
Skaityti toliau: Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“. Vaizdo įrašai

VLKK pateikė siūlymų, kaip puoselėti ir plėtoti lietuvių mokslo kalbą

2014 m. gegužės 8 d. Kalbos komisija ir Lietuvos mokslų akademija surengė diskusiją „Mokslas ir lietuvių kalba: dialogas“. Susitikime diskutuota, ar lietuvių mokslo kalba nėra išstumiama anglų kalbos, lietuviška terminija – angliškos terminijos. Kalbos komisijos atstovai pateikė siūlymų, ko pirmiausia reikėtų imtis, kad lietuvių kalba neišnyktų iš mokslo srities.
2014 m. gegužės 8 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos mokslų akademija surengė diskusiją „Mokslas ir lietuvių kalba: dialogas“.
Skaityti toliau: VLKK pateikė siūlymų, kaip puoselėti ir plėtoti lietuvių mokslo kalbą

Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“. Informacija

2014 m. gegužės 9–10 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Nidos vidurinė mokykla organizuoja Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferenciją „K. Donelaičio kodas“, skirtą lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferencijos tikslas – aktualizuoti vertybinį asmens ugdymą, istorinę savimonę, kultūros tradicijos tęstinumą.

Konferencijoje bus pristatyti K. Donelaičio kūrybos aspektai naujų literatūros mokslo tyrimų ir studijų kontekste, aptariami K. Donelaičio kūrybos gyvybingumo šiandienos mokykloje klausimai, poeto kūryba XVIII a. Europos kultūroje, epo svarba nacionalinėse kultūrose ir kitos aktualios temos.  Kitą dieną konferencijos dalyviai aplankys K. Donelaičio atminimą įamžinančias vietas – Lazdynėlius, Karaliaučių, Tolminkiemį (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis).

Skaityti toliau: Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“. Informacija

Netektis. Rašytojas Icchokas Meras

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė gilią užuojautą mirus pasaulyje garsiam lietuvių rašytojui Icchokui Merui. Lietuvoje gimęs ir augęs, vėliau Izraelyje gyvenęs žydų kilmės rašytojas rašė iškirtinai tik lietuvių kalba. Jo knygos yra plačiai žinomos Lietuvoje ir pasaulyje, išverstos į daugelį užsienio kalbų.
I.Meras
„Netekome mylimo Lietuvos rašytojo, kuris net ir gyvendamas toli nuo gimtinės visados liko ištikimas savo šaknims. Žmogaus, kuriam gimtoji lietuvių kalba buvo visas pasaulis. Reiškiu nuoširdžią užuojautą rašytojo artimiesiems, visiems jo talento i r kūrybos gerbėjams. Tai skaudi netektis lietuvių literatūrai“, – sakė Prezidentė.

Sovietmčiu į Izraelį pasitraukęs rašytojas išlaikė glaudų ryšį su Lietuva, nuolatos bendravo su lietuvių rašytojais išeivijoje. Icchokas Meras 1995 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Jam įteikta garbinga Lietuvos nacionalinė meno ir kultūros premija.