Įgyvendinamos Valstybinės kalbos politikos gairės

Vyriausybė patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 m. gairių įgyvendinimo priemonių planą.
Plane numatytos priemonės, skirtos valstybinės kalbos statusui įtvirtinti ir lietuvių kalbos prestižui stiprinti. Jomis siekiama užtikrinti kalbos lankstumą ir dinamiką, stiprinti lietuvių kalbos statusą daugiakalbės Europos sąlygomis, užtikrinti visavertį valstybinės kalbos funkcionavimą visose viešojo vartojimo srityse. Pasiūlytos priemonės taip pat turėtų padėti užtikrinti bendrinės kalbos modernumą, atsinaujinimą ir gausinti jos išteklius visuomenės poreikiams tenkinti.
Skaityti toliau: Įgyvendinamos Valstybinės kalbos politikos gairės

Lituanistikos forumas „100 metų atkurtai Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį, nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“

Šiandien Lietuvių kalbos institutas dalyvavo Vyriausybės organizuotame forume „Ar švęsdami šimtmetį, nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“
Jame prof. dr. Danguolė Mikulėnienė vedė diskusiją „Lituanistikos raida per šimtą metų ir tolesnės plėtros galimybės“.
Akad. prof. dr. Grasilda Blažienė diskutavo apie „Pasaulio baltistika mums, mes pasaulio baltistikai“.
O dr. Rita Miliūnaitė kalbėjo apie „Lietuvių kalbos pokyčius: (ir) ko mums bijoti“.
Skaityti toliau: Lituanistikos forumas „100 metų atkurtai Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį, nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“

Lietuvių tarmėtyros atodangos: šiuolaikiškas požiūris į tarmių tyrimus

Mieli Bičiuliai! 2019 m. vasario 14 d. 15 val. kviečiame į Lietuvių kalbos instituto profesorės Danguolės Mikulėnienės mokslinės monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ sutiktuves LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1).
Renginyje dalyvauja: knygos autorė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Daiva Aliūkaitė, prof. dr. Grasilda Blažienė, dr. Ilja Lemeškinas ir kt.
Renginio vedėjas – dr. Sigitas Narbutas.
Skaityti toliau: Lietuvių tarmėtyros atodangos: šiuolaikiškas požiūris į tarmių tyrimus

Išėjo 1-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

Džiaugdamiesi informuojame, kad jau išleistas šių metų 1-asis „Gimtosios kalbos“ numeris. Pirmieji žurnalą perskaitė prenumeratoriai, užsisakę pdf formatu. Naujausiame numeryje skaitytojai ras puikių publikacijų.
2019 m. sausio 18 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įvyko pirmieji Lietuvių kalbos draugijos skaitymai. Mintis pradėti rengti mokslinius skaitymus draugijoje brendo jau seniai. Pasirinktas 2019-ųjų sausis – nes kaip tik šį mėnesį draugija mini atkuriamojo suvažiavimo, vykusio 1989 m. sausio 21 d., 30-metis.
Skaityti toliau: Išėjo 1-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

Skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės

2019 m. skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės – jis galės būti nuo 4 iki 10 balo.  Naujasis konvertavimas geriau atspindės abituriento pasiekimus, nei ligi šiol naudotas skaičiavimas. 2019 m. minimalaus konkursinio balo kartelė išlaikoma tokia pat kaip pernai.
Skaityti toliau: Skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės

Paskirti Kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą

Kalbos komisija jau penktą kartą įteiks apdovanojimus lietuvių kalbos puoselėtojams. Nuo 2016 metų šie apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Šiemet apdovanojamai bus įteikti habil. dr. Mečislovui Žalakevičiui, Irenai Žalakevičienei, Alvidai Gedaminskienei, Birutei Goberienei.
Nuoširdžiausiai sveikiname!
Skaityti toliau: Paskirti Kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas ir ugdymo procesas

2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisijos nutarimas Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“ nėra susijęs su ugdymo procesu ir neturi jo paveikti. Sąrašas niekada nebuvo skirtas nei mokymo, nei vertinimo reikmėms.
Skaityti toliau: Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas ir ugdymo procesas