Lituanistikos likimas – ne lituanistų rankose

Švietimo ir mokslo ministerijai pradėjus rengti pasiūlymus keturių institutų – Lietuvos istorijos (LII), Lietuvių kalbos (LKI), Lietuvių literatūros ir tautosakos (LLTI) bei Lietuvos kultūros tyrimų (LKTI) – pagrindu įkurti Lietuvos humanitarinių tyrimų centrą, šios srities mokslininkai perspėja, kad lituanistiniams institutams vietos po saule nenumatyta.

Skaityti toliau: Lituanistikos likimas – ne lituanistų rankose

Austėja Agnietė Čepulienė. Gyvybės ir mirties ciklas gavėnios laikotarpio liaudies dainose

Žodis „gavėnia“ reiškia laikotarpį, kurio metu pasninkaujama, nesilinksminama arba net ir neturima, ko valgyti. Gavėnios laikotarpis yra apsimarinimo laikas, krikščionybėje susijęs su Kristaus kančia ir mirtimi, prisikėlimo laukimu. O jeigu pažvelgtume per mitologinę plotmę, pamatytume, kad šis laikotarpis labai glaudžiai susijęs su gyvybės ir mirties ciklu. Kviečiu leistis į trumpą mitologinį nuotykį ir pasitelkus gavėnios laikotarpiu seniau kaimuose dainuotas lietuvių liaudies dainas pasvarstyti, kokia gavėnios prasmė slypi lietuvio pasąmonėje.
Skaityti toliau: Austėja Agnietė Čepulienė. Gyvybės ir mirties ciklas gavėnios laikotarpio liaudies dainose

Wislawos Szymborskos fondo prezidentas: ji nebuvo viena tų nuobodžių poečių

Parodos, kurioje eksponuojami Wislawos Szymborskos koliažiniai atvirukai, tikslas buvo priversti žmones stabtelėti ir pagalvoti, kad gal ji nėra viena iš tų nuobodžių rašytojų ar poetų, o jos poezija gali būti suprantama ne tik universiteto profesoriams, LRT KLASIKAI sako W. Szymborskos fondo prezidentas Michalas Rusinekas. „W. Szymborska turėjo labai stiprų humoro jausmą. Sakyčiau, šiek tiek britišką, labai sausą, ironišką. Šiuose koliažuose matyti, kad ji mėgo juokauti, jai labai patiko linksmintis“, – pasakoja buvęs Nobelio literatūros premijos laureatės sekretorius.
Skaityti toliau: Wislawos Szymborskos fondo prezidentas: ji nebuvo viena tų nuobodžių poečių

Regimantas Tamošaitis. Apie blogio problemą Juozo Apučio tekste

Gavau tokį mokytojos laišką: „Labai reikia patarimo. Skaitom Aputį. Novelėje ,,Autorius ieško išeities“ studentas sako: ,,Kas dabar nuo manęs priklauso? Kokia mano vieta siloso duobėje? Turiu tik vieną išeitį – užrakinti, geležimi apkaustyti amžiną neapykantą… Tiktai tiek…“ Diskutavom su mokiniais ir liko toks neaiškumas, ką jis su ta neapykanta darys… Neleisti tai neapykantai išsiveržti? Tai reikštų blogiu atsakyti į blogį…. Vaikai sako, jeigu šis veikėjas laikys savyje užrakinęs neapykantą, tai irgi blogai… Duokit mums patarimą. Nuoširdžiai ačiū už atsakymą.”
Bandau atsakyti.
Skaityti toliau: Regimantas Tamošaitis. Apie blogio problemą Juozo Apučio tekste

LRT laida „Manasis AŠ“. Kodėl svarbi intonacija?

Su kokiomis problemomis šiandien susiduria lietuvių kalba kalbantys žmonės? Dažnai skundžiamasi netaisyklingu žodžių kirčiavimu, prasta kalbos kultūra. Vis dėlto, anot kalbininkės prof. Irenos Kruopienės, vienas labiausiai šlubuojančių lietuvių kalbos elementų šiandien yra intonacija. Apie sakytinės kalbos ypatumus ir intonacijos svarbą sklandžiai kalbėsenai – pokalbis su humanitarinių mokslų daktare, kalbos praktikos centro „Lingua Lituanica“ direktore bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente Irena Kruopiene.
Skaityti toliau: LRT laida „Manasis AŠ“. Kodėl svarbi intonacija?

Svarbu abiturientams – per brandos egzaminus laukia kelios naujovės

Šiemet per brandos egzaminus laukia kelios naujovės – pradedant lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pakeitimais, baigiant tuo, kokį rašiklį rinktis. 2018 metų pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės balandžio 4 d. – vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis.
Skaityti toliau: Svarbu abiturientams – per brandos egzaminus laukia kelios naujovės

Liudmila Januškevičienė. Skaitymo evoliucija: šiandien skaitome labai daug, bet kitaip nei anksčiau

Sudėtinga įsivaizduoti išsivysčiusią valstybę, kurioje skaitymo mastai mažėtų. Skaitymo procesas tyrinėjamas daugelį metų, bet skaitmeniniame amžiuje iškilo poreikis į skaitymą pažvelgti kitaip – per labai sparčios naujųjų technologijų pažangos prizmę.
Skaityti toliau: Liudmila Januškevičienė. Skaitymo evoliucija: šiandien skaitome labai daug, bet kitaip nei anksčiau

Marcelijus Martinaitis. Pasaulyje yra teisybės angelas ir tiesos angelas

Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) eseistikos knyga „Viskas taip ir liks. 1988–2013 metų užrašai“ turi savo atsiradimo istoriją. Po poeto mirties žmona Gražina Martinaitienė sukaupė visus poeto bloknotus bei pabirus užrašus, atrinko nespausdintus kūrinius, surinko juos kompiuteriu, nes M. Martinaičio rašysena nelengvai perskaitoma. Tekstų atspaudus, susegtus kartu su poeto rankraščiais, ji perdavė literatūros tyrinėtojui Valentinui Sventickui, kuris ir sudarė šią knygą, parengė spaudai.
Skaityti toliau: Marcelijus Martinaitis. Pasaulyje yra teisybės angelas ir tiesos angelas

Maištininkas, perėjęs pragarą – Balys Sruoga

Baibokų kaimo, esančio dar už Valkininkų, pačioje Šiaurės Lietuvoje, pavadinimas gali skambėti kaip pokštas. Tačiau būtent čia XIX a. pabaigoje gimė vienas originaliausių Lietuvos literatų Balys Sruoga. Jam teko patirti tikrą politinių santvarkų paletę. Pradinę Vabalininkų mokyklą baigė dar carinėje Rusijoje ir joje teko mokytis rusų kalba.
Skaityti toliau: Maištininkas, perėjęs pragarą – Balys Sruoga