Laura Vilkaitė. Pasakyk, kokia kalba kalbi, pasakysiu – kaip matai pasaulį

Ar kalba ir mąstymas atskiriami? Ar žmonės, kurie kalba skirtingomis kalbomis, ir mąsto skirtingai? Šie ir panašūs klausimai seniai kamavo tiek paprastus žmones, tiek mokslininkus. Ne vienas, tikriausiai, esate girdėję mitą apie tai, kad eskimai turi penkiasdešimt pavadinimų sniegui, kaip pavyzdį, įrodantį, kad skirtingų kultūrų žmonės, kalbėdami skirtingomis kalbomis, skirtingai ir mato pasaulį.
Skaityti toliau: Laura Vilkaitė. Pasakyk, kokia kalba kalbi, pasakysiu – kaip matai pasaulį

Vilija Dailidienė. Penktokams Donelaitis ir Mažvydas svetimi?

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl lietuvių kalbos ir literatūros programos pagrindinei mokyklai – V–X klasei – projekto. Visuomenei sunku suprasti, kas kelia tokias aistras, kodėl viešai aptariami dalykai, kurie, atrodo, turėtų rūpėti tik specialistams. Ginčuose pasikartojanti priešprieša „įdomu –neįdomu“ daugeliui kelia nuostabą: visi turėjome mokytojų, visi jie dirbo pagal tas pačias programas ir tuos pačius vadovėlius, bet vieniems mokytojams programos ir vadovėliai nepadėjo, o kitiems netrukdė dėstyti dalyką įdomiai.
Skaityti toliau: Vilija Dailidienė. Penktokams Donelaitis ir Mažvydas svetimi?

Gytis Norvilas. Milošas – vagis..

Tas, kuris sako, kad 100 procentų teisus, tasai yra bjaurus karštakošis, tikras banditas, paskutinis niekšas. (Senas žydas nuo Karpatų)
Cz. Miłoszas. „Pavergtas protas“
Milošą pričiupau maždaug 1995-ųjų ar 1996-ųjų vasarą. Skaičiau jo „Pavergtą protą“ – pusės nesupratau, bet buvo įdomu. Būtent šia knyga užsimezgė ta pragaištinga pažintis su Milošu. Tuomet galvojau, kad mano protas irgi yra pavergtas, tik nežinojau, kas tas tironas… Vargas man – dabar jau žinau! Skaičiau kaime, Krekenavoje –­ kaip dabar manau – gimtinėje (nors gimiau ir gyvenau – Jonavoje), vasarą, gal jau rugpjūtį, „ant sklepo“.
Skaityti toliau: Gytis Norvilas. Milošas – vagis..

Vėjūna Salomėja Sližienė. Stokojantiems meilės Lietuvai ir kalbai

Paskutiniu metu vėl suaktyvėjo naujos Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtos pagrindinio ugdymo literatūros programos puolimas. Kaip teigiama, pasipiktinę mokytojai kviečia pasirašyti peticiją. Kas taip gąsdina pasipiktinusius mokytojus, kas baugina? Nejaugi siekis ugdyti Lietuvos pilietį?

Skaityti toliau: Vėjūna Salomėja Sližienė. Stokojantiems meilės Lietuvai ir kalbai

Regina Koženiauskienė. Perkurtos frazeologijos žaismas žiniasklaidoje

Visame pasaulyje gyva kalba, net ir tokia sena kaip lietuvių, nuolat atsinaujina,prisitaiko prie laiko aktualijų. Frazeologijos perkūrimas – vienas iš ryškiausių kalbos atsinaujinimo pavyzdžių, kai, regis, amžiams sustabarėję, vientisi, nedalomi, pastovios leksinės ir gramatinės sandaros pasakymai, visuotinai paplitusios citatos stilistiškai ir semantiškai keičiami. Svarbiausia, kad šis atnaujinimas neturi pabaigos: kiekvieną kartą net ir tą patį pasakymą autorius aktualizuoja, kūrybiškai vis kitaip keičia, pritaikydamas naujoms sąlygoms, naujam kontekstui.

Skaityti toliau: Regina Koženiauskienė. Perkurtos frazeologijos žaismas žiniasklaidoje

Marijus Šidlauskas. Apie basą kritiką

Lapkričio 27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įteikta trečioji Vytauto Kubiliaus (1926–2004) premija, kuria siekiama įvertinti ir skatinti literatūros kritikų bei literatūros tyrinėtojų triūsą. Premija įsteigta 2012 m., ligšioliniai jos laureatai – Valdemaras Kukulas (po mirties) už naujausios lietuvių literatūros apžvalgas, išspausdintas literatūros ir kultūros leidiniuose 2011 metais, ir Virginijus Gasiliūnas už literatūros istorijos ir kasdienio jos gyvenimo kritinę refleksiją asmeniniame tinklaraštyje http://virginijusg.blogspot.com. 2014-ųjų metų premija skirta Klaipėdos universiteto docentui Marijui Šidlauskui už „minčių ir refleksijų skvarbą, kuri padeda kritikui neslysti kasdieniškų aktualijų paviršiumi, o išskirti gelminguosius tautinės literatūros vektorius“.
Skaityti toliau: Marijus Šidlauskas. Apie basą kritiką

Mindaugas Kvietkauskas. Prakeiktoji poetė

Prancūzų poetas Paulis Verlaine`as 1888 m. palydėjo į pasaulį garsiąją frazę – „prakeiktieji poetai“, les poètes maudits. Taip jis pavadino savo studiją, kurioje pristatė skaitytojams dar menkai žinomus kūrėjus, vėliau pripažintus unikaliais modernizmo literatūros pradininkais – tarp jų skandalingąjį Arthurą Rimbaud, buvusį savo mylimąjį, dėl kurio turėjo kone dvejus metus praleisti kalėjime. Studijos įžangoje Verlaine`as pabrėžia svarbią išlygą. Prakeiktaisiais poetais šiuos autorius tenka vadinti tiktai dėl gyvenamojo laiko, tiktai dėl jiems visur juntamos vulgarios neapykantos, o tiksliau būtų juos apibūdinti kitaip: „Turėtume sakyti – absoliutūs poetai (…). Absoliutūs vaizduote, absoliutūs išraiška, absoliutūs kaip geresniųjų amžių aukštakilmiai monarchai. Tačiau prakeikti! Teiskite.“
Skaityti toliau: Mindaugas Kvietkauskas. Prakeiktoji poetė

Vaclovas Bagdonavičius. Į laisvę ėjusi tauta girdėjo Vydūno „sau žmogaus“ himną

Kalba, pasakyta 2014 m. lapkričio 20 d. priimant valstybinę Jono Basanavičiaus premiją

Gerbiamas Premjere, gerbiamas Ministre, gerbiami J. Basanavičiaus premijos laureatai, šios premijos skyrimo komiteto nariai, brangūs bičiuliai ir bendražygiai, mylimi šeimos nariai, visi šios gražios popietės dalyviai!
V.B
Skaityti toliau: Vaclovas Bagdonavičius. Į laisvę ėjusi tauta girdėjo Vydūno „sau žmogaus“ himną

Vida Lisauskienė. Kodėl, galėdami dirbti saviems, norime dirbti svetimiems

Abraomas Kulvietis, bene mokyčiausias XVI amžiaus lietuvis, LDK persekiojamas dėl protestantiškų pažiūrų, laiške Bonai Sforcai rašė, kad norėdamas dirbti saviesiems yra priverstas dirbti svetimiems, o dabar, galėdami dirbti savo kultūrai, dažnai linkstame dirbti svetimoms.
Skaityti toliau: Vida Lisauskienė. Kodėl, galėdami dirbti saviems, norime dirbti svetimiems

Rima Palijanskaitė. Donelaitis ir Vydūnas: gyvenimo ir kūrybos ypatumai

Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis ir Vilhelmas Storosta-Vydūnas – lietuviškojo žodžio Mažojoje Lietuvoje riteriai. Jonas Grinius Vydūną yra įvardijęs kaip „Donelaičio tėviškės jaunesnįjį sūnų“. Donelaitikoje Vydūnas dažniausiai prisimenamas svarstant „Metų“ lietuviškumą ir šio krašto kultūrą. „K. Donelaitis kūrė savo „Metus“ būrams, bet kūrė juos nuo „Homero šaligatvio“, vedusio į Tilžės kvartalus, su kuriais pačiu produktyviausiu savo gyvenimo laikotarpiu susijęs kitas tautos milžinas – Vydūnas. K. Donelaitis – tai žingsnis (ir toli gražu nebe pirmas) į Vydūną“
Skaityti toliau: Rima Palijanskaitė. Donelaitis ir Vydūnas: gyvenimo ir kūrybos ypatumai