Valdyba

„Lituanistų sambūrio“ valdybos pirmininkas ir pavaduotojai

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Dainora Eigminienė – valdybos pirmininkė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Dangira Nefienė – valdybos pirmininkės pavaduotoja
dr. Darius Kuolys – valdybos pirmininkės pavaduotojas

Kiti valdybos nariai
Ona Avižinienė
Daina Balčienė

Kęstutis Bredelis
Vilija Dailidienė
Jurga Dzikaitė
(sekretorė)
dr. Antanas Smetona
Kęstutis Subačius
dr. Jolanta Elena Zabarskaitė

Veiklą regionuose koordinuoja Vita Burzdžiuvienė, Rita Černiauskienė, Jūratė Galinauskienė, Martynas Januška, Gražina Pilypienė.

 „Lituanistų sambūrio“ valdyba atnaujinta 2017 m. sausio 4 d.

Pasiskirstymas pareigomis patvirtintas valdybos narių
susirinkime 2017 m. sausio 4 d.