Valdyba

„Lituanistų sambūrio“ valdybos pirmininkas ir pavaduotojai

Dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė – valdybos pirmininkė

Jurga Dzikaitė – valdybos pirmininkės pavaduotoja, valdybos sekretorė
dr. Mindaugas Kvietkauskas – valdybos pirmininkės pavaduotojas

Kiti valdybos nariai

Daina Balčienė
Irena Baltakienė
Vilija Dailidienė
Rita Černiauskienė
Kęstutis Kaminskas
dr. Darius Kuolys
Dangira Nefienė

Nida Poderienė 

 „Lituanistų sambūrio“ valdyba atnaujinta 2021m. vasario 5 d.
Pasiskirstymas pareigomis atnaujintas valdybos narių
susirinkime 2021 m. vasario 18 d.