Valdyba

„Lituanistų sambūrio“ valdybos pirmininkas ir pavaduotojai

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
Kęstutis Bredelis – valdybos pirmininkas
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Ona Avižinienė – valdybos pirmininko pavaduotoja
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Vilija Dailidienė – valdybos pirmininko pavaduotoja
Kiti valdybos nariai
Daina Balčienė

Jurga Dzikaitė (sekretorė)
Dainora Eigminienė
dr. Darius Kuolys
Dangira Nefienė
dr. Antanas Smetona
Kęstutis Subačius
dr. Jolanta Elena Zabarskaitė
 
Veiklą regionuose koordinuoja Vita Burzdžiuvienė, Rita Černiauskienė, Jūratė Galinauskienė, Martynas Januška, Gražina Pilypienė.
 „Lituanistų sambūrio“ valdyba atnaujinta 2017 m. sausio 4 d.

Pasiskirstymas pareigomis atnaujintas valdybos narių susirinkime 2019 m. gruodžio 18 d.