Vidas Valskys apie dr. Ritos Miliūnaitės monografiją „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“

Tiek kalbos specialistams, tiek plačiajai visuomenei Ritos Miliūnaitės knyga „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“ turėtų būti įdomi daugialype tiriamąja medžiaga ir jos analize, plačiu autorės žvilgsniu į nagrinėjamą problemą, tarpdalykiškumu – knygoje nemažai vietos skiriama internetinės terpės ir kitų šiuo­laikinių medijų tyrimų sociolo­giniams, komunikaciniams, kul­tūrologiniams, psichologiniams aspektams aptarti ir apmąstyti. Įspūdį daro ir šią monografiją iš kitų akademinių veikalų išskiria grakštus, pagavus autorės minčių dėstymo būdas.
GK 2019-05_Valskys

GK19Nr05_prenumenatorMaloniai primename, kad žurnalas „Gimtoji kalba“ yra prenumeruojamas (https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx)
Aktyvavus nuorodą, tereikia į leidinių paieškos langelį įrašyti „Gimtoji kalba“