Viktorija Daujotytė. Lituanistika ir nenudėvimas savasis gyvenimas

Siūlome paskaityti profesorės Viktorijos Daujotytės esė, rašytą lituanistų auditorijai, galvojant apie jos rūpesčius ir lūkesčius, o iš esmės – programinį tekstą, keliantį esminius tautos būties, kalbos, kultūros, literatūros ir gyvenimo vertės klausimus.  Pirmieji šį tekstą išgirdo „Lituanistų sambūrio“  nariai visuotiniame susirinkime, kuris vyko 2015 m. spalio 27 dieną Vilniuje.

Esė yra išspausdintas  „Liaudies kultūros“ žurnalo
2015 m. 6 numeryje.
„Liaudies kultūra“ – puikus žurnalas, skelbiantis daug lituanistams būtinų straipsnių. Kviečiame skaityti „Liaudies kultūrą“, kviečiame prenumeruoti.
V. Daujotytė. Lituanistika ir nenudėvimas savasis gyvenimas, LK-2015-6