Vilija Dailidienė. Kūrybos ir gyvenimo sąsajos Antano Škėmos romane „Balta drobulė“

Antano Škėmos „Balta drobulė“ yra vienas iš geriausių lietuvių literatūros kūrinių. Todėl ties juo 12 klasėje verta stabtelėti, panagrinėti
detaliau, kad mokiniams nesusidarytų įspūdis, jog tai kūrinys apie sergantį žmogų. Liga literatūros kūrinyje, bent jau šiame, kitaip nei gyvenime, yra ne tema, o simbolis, būdas išreikšti autoriaus požiūrį į istorinę situaciją ir jos pasekmes individui.
Straipsnis skelbtas „Gimtojo žodžio“ 2015 m. 12 numeryje.
A.Škėma-2015-m.-GŽ-Nr.-12.-Vilijos-Dailidienės-str

GZDėkojame „Gimtajam žodžiui“ už leidimą skelbti straipsnį.

Kviečiame visus lituanistus prenumeruoti žurnalą.