Vilniaus paminėjimo diena

Kazys Bradūnas. Atidarau duris

Dievas liepė man būti
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio:
Prie stalo paraikyti duoną,
Palaistyti atokaitoj gėles
Ir vakarais keleiviams pasakot
Nebūtas, bet tikras istorijas.
Dievas liepė man būti
Ir nebijot
Perkūnijų trenksmo vidudienį,
O naktį visatos tylos nepamesti
Įduoto gyvasties –
Tos dangiškos monetos,
Mokamos už amžinybę
Ir už trumpą nakvynę
Kelionėje.

Ir tau dabar atidarau duris
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio.

Šiandien – Vilniaus paminėjimo (1323 m. sausio 25 d. ) diena.
2017-ieji – Kazio Bradūno, Vilniaus dainiaus, metai