Virtuali paroda „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

Virtuali paroda „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“  skirta 30-osioms šio svarbaus Lietuvos istorijoje įvykio metinėms. Parodoje gausu autentiškų 1991 metais sausio mėnesio įvykiuose dalyvavusių žmonių liudijimų, kurie buvo užrašyti netrukus po tragiškų įvykių. Lietuvos nepriklausomybės gynėjų, budėjusių prie Spaudos rūmų, Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pastato, Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos liudijimai perteikia įvykių seką ir tvyrojusią neramią to meto atmosferą. Liudijimai iliustruoti autentiškomis įvykių fotografijomis ir vaizdo įrašais, kurie įrodo beginklių ir taikių Lietuvos nepriklausomybės gynėjų drąsą, ginant savo šalies laisvę nuo barbariškos sovietinės armijos kareivių agresijos. Sovietinės agresijos atrėmimas aiškiai parodė lietuvių tautos paramą atkurtai nepriklausomai Lietuvos valstybei.

Virtuali paroda „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

LGGRTC