Vitas Labutis. Kalbos kultūros šaknys ir kylantys modernizacijos vėjai

KALBOS KULTŪRAI – 50 metų

Graži Kalbos kultūros 50 metų sukaktis – tinkama proga pakalbėti apie tai, kaip, kokiomis aplinkybėmis ir kieno rūpesčiu šis leidinys radosi lituanistikos pasaulyje, kas lėmė jo kryptį, uždavinius ir pobūdį. Kartu kyla noras šiek tiek pamąstyti apie to leidinio dabartį ir ateitį.

Dr. Vito Labučio straipsnis skelbtas 84 „Kalbos kultūros“ numeryje

KK_84_009_016_Labutis

Šaltinis čia