Vladimirui Toporovui – 90

Liepos 5 dieną minime Vladimiro Toporovo, vieno žymiausių pasaulio baltistų, Rusijos mokslų akademijos tikrojo nario, profesoriaus, Lietuvos bičiulio, 90-ąsias gimimo metines.

Vladimiras Toporovas. Lietuviai laike ir erdvėje

Vladimiras Toporovas. Laiškas iš Maskvos
[1991 m. sausio 13 d., protestuodamas prieš brutalų jėgos panaudojimą Lietuvoje, V. Toporovas atsisakė jam suteiktos TSRS valstybinės premijos ir ragino Lietuvos piliečius neatsitraukti nuo išsikeltų idealų ir siekių. Premija buvo suteikta už enciklopedinį leidinį „Мифы народов мира“. Drauge su V. Toporovu premijos atsisakė filologijos mokslų daktaras Pavelas Grinceris (1928 12 28–2009 02 26)]