VU Baltistikos katedros seminaras

Kovo 30 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedra kviečia į seminarą „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis“.
Seminaras vyks Filologijos fakultete, Kazimiero Būgos auditorijoje.
Pradžia 10 valandą.
Seminaras_Kvietimas