„Lituanistikos dienos“ analizuos lituanistikos vaidmenį valstybėje

Spalio 15 – gruodžio 4 d. Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto organizuojamose „Lituanistikos dienose“ susitiks Lietuvos intelektualai. Jie apmąstys garsiausius lietuvių kalbos ir literatūros klasikus, jų darbus, aptars lituanistikos tradiciją ir vaidmenį mūsų valstybėje bei pasaulyje.

Šventinių ir akademinių renginių ciklas „Lituanistikos dienos“ skirtas paminėti Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų įkūrimo VU 80 metų sukaktį. Šventiniu laikotarpiu VU Filologijos fakultetas kvies į gausybę renginių: nuo intelektualių diskusijų iki dainuojamosios poezijos, dokumentinio filmo peržiūros vakarų.

Renginiai prasidės K. Sirvydo atminimo vakaru

VU Filologijos fakulteto dekanės prof. dr. Inesos Šeškauskienės teigimu, šios katedros – bene svarbiausi lituanistikos židiniai Lietuvoje.

„Iš jų išaugo ne viena lituanistinė katedra, visas būrys universitetą ir Lietuvą garsinančių ryškių asmenybių – politikų, mokslininkų, poetų ir rašytojų, meno ir kultūros žmonių. Aštuoniasdešimtmečio renginių metu bus aptariami ir aktualizuojami lituanistiniai tyrimai, apmąstoma lituanistikos tradicija ir svarstomas kintantis lituanistikos vaidmuo Lietuvos valstybėje“, – planuojamus renginius pristato fakulteto vadovė.

Šventiniai renginiai prasideda jau šią savaitę. Spalio 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje vyks pirmojo lietuvių kalbos žodyno autoriaus Konstantino Sirvydo atminimo vakaras, skirtas žodyno 400 metų sukakčiai paminėti. Renginyje bus aptariama K. Sirvydo darbų reikšmė, aktorius Algis Latėnas skaitys ištraukas iš K. Sirvydo pamokslų rinkinio „Punktai sakymų“, skambės Johanno Sebastiano Bacho muzika.

Dalyvaus žinomi Lietuvos intelektualai ir užsienio mokslininkai

„Lituanistikos dienose“ dalyvaus Lietuvos Respublikos kultūros ministras doc. Mindaugas Kvietkauskas, VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas, lietuvių literatūros tyrinėtoja prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, kalbininkai prof. Bonifacas Stundžia, prof. Danguolė Mikulėnienė, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius ir daugelis kitų, svečiuosis užsienio mokslininkai prof. Pietro Umberto Dini (Pizos universitetas), prof. Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurto prie Maino universitetas), prof. Andra Kalnača (Latvijos universitetas), prof.  Pēteris Vanags (Stokholmo universitetas).

Politikai, mokslininkai, vertėjai, kultūros veikėjai aptars lituanistikos (lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros studijų ir mokslo) būklę, akademines tradicijas ir ateities perspektyvas.

Jubiliejinių renginių metu vyks net kelios mokslinės diskusijos-konferencijos. Akademiniai renginiai skirti aptarti ir išanalizuoti šiuolaikinės lietuvių literatūros raidą ir plėtotės perspektyvas, literatūros kritikos ir tarptautinės sklaidos (vertimų) būklę, nacionalinės kultūros raiškos ir reprezentavimo pasaulyje galimybes. Taip pat bus kalbama apie lituanistiką Lietuvos universitetuose kaip ateitį kuriančią tradiciją.

Kvies į poezijos vakarą

Spalį VU Filologijos fakultetas kvies į poezijos vakarą, kuriame savo eiles skaitys ir dainuojamosios poezijos kūrinius atliks tradicinių „Filologijos rudens“ vakarų dalyviai, buvę ir dabartiniai VU studentai (A. Marčėnas, R. Stankevičius, G. Ambrazaitė ir kt.).

Lapkritį fakulteto svečiai laukiami kalbininko doc. Aldono Pupkio parengtos knygos „Prie lietuvių fonologijos mokyklos ištakų. Iš Alekso Girdenio laiškų“ ir dokumentinio filmo apie lietuvių kalbos katedrą „Gimtosios kalbos apkabinti“ (rež. prof. V. Kardelis) pristatyme.

Šventinius renginius vainikuos kalbininko, VU profesoriaus Jono Kazlausko auditorijos atidarymas.

Renginių programa

VU-lt-banerispng