Vykintas Vaitkevičius – Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija per tautos patriarcho 160-ąsias gimimo metines šiemet lapkričio 23 dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje įteikta archeologui, istorikui, kultūrinio kraštovaizdžio tyrinėtojui Vykintui Vaitkevičiui. Šis garbingas apdovanojimas jam skirtas už kompleksinius Lietuvos etninių žemių tyrinėjimus (2007 m. ekspediciją „Neris ir jos krantai. Konstantino Tiškevičiaus kelias po 150 metų“, 2010–2011 m. vykdytas ekspedicijas Gervėčių krašte), archeologinius tyrinėjimus (2006–2011 m. archeologinius Bajorų kapinyno kasinėjimus, Turlojiškių pilkapių tyrimus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo palaikų sudeginimo vietos paieškas), istorinio paveldo paminklų paieškas, jų populiarinimą ir kovą už jų išsaugojimą, taip pat lituanistinių šaltinių skaitmeninimą (informacinės sistemos „Aruodai“ sukūrimą) ir mokslinių tyrimų viešąją sklaidą.

Atskiro dėmesio nusipelno V. Vaitkevičiaus atliekama archeologijos mokslo sklaida ir populiarinimas visuomenėje. Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos archeologijos draugija nuo 2002 m. pavasario rengia „Profesorės Marijos Gimbutienės skaitymus“, per kuriuos pristatomi naujausi lietuvių archeologų tyrimai. Šie renginiai susilaukė didelio susidomėjimo ir juos sunku būtų įsivaizduoti be V. Vaitkevičiaus aktyvaus dalyvavimo.

Išsamiau čia
Su Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu archeologu dr. Vykintu Vaitkevičiumi kalbasi Juozas Šorys. Perkūno aikštės ąžuolas