Vytautui Vanagui – 90

Šiandien minime žymaus lietuvių literatūrologo, tekstologo Vytauto Vanago 90-ąsias gimimo metines.
Kviečiame pažinti nežinotą šio kruopštaus, gilaus ir jautraus žmogaus pusę.
Vytautas Vanagas (1930–2017) per kelis kartus perdavė LLTI bibliotekos rankraštynui ir dvi surištas dėželes, vėliau dar tris užklijuotus vokus su sąlyga: kas ten, pažiūrėkit tik po mano mirties. Ten ant perpus perkirptų A–4 lapų – tvarkingai ranka perrašyti tekstai; rašyti nuo 1948 metų; ir lydlaiškis pirmojoj dėželėj ant viršaus, kuriame sprendimo teisė palikta mums, gyviesiems: „Ar jiems verta skirti archyvinės lentynos kertelę, ar ne – spręskite Jūs. […] Jeigu ką nors iš tų tekstelių norėtumėt paviešinti, viešinkite tiktai slapyvardžiu Antanas Sėlis (Antanas – antrasis mano krikšto vardas, Sėlis – etnonimas genties, gyvenusios krašte, kur aš gimiau ir augau (Rokišio apskr., Kamajų vls., Duokiško par., Gudiškio dv., 7 km į pietus nuo Kamajų)“. Vytautas Vanagas pasirūpino ir Antano Sėliaus reikalais: poetinių užrašų pavadinimą sugalvojo, ir žodį skaitysiantiems parašė.
V.Vanagas-A.SėlisSudarė Virginijus Gasiliūnas, recenzavo dr. Elena Baliutytė, dr. Žydronė Kolevinskienė, redagavo Danutė Kalinauskaitė, apipavidalino Rokas Gelažius, projekto vadovas Gytis Vaškelis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. ISBN 978-609-425-288-4
LLTI_logo