Žemaitei – 175

„Taigi – Žemaitė kaip dažnai atsitinka ne vienam klasikui, tampa labiau simboliu negu gyvojoj literatūros apyvartoj egzistuojančia kūrėja. Ir vis tiek – kai tyčia ar netyčia perbėgame Žemaitės kūrybos puslapiais, pajuntame kaži kokį keistą jausmą. Toji kūryba mus, rodos, sukrečia. Kuo? Realybės reljefais, žodžio vaizdingumu, labai gyva gamta? Be abejo, taip. Bet Žemaitės fenomenas slepia ir dar vieną momentą: jos kūryboje uždaryta išskirtinė energija, atsiradusi iš labai tikro, gal iš tikrųjų vienintelio asmenybės pasireiškimo varianto: iš tikrovės žodžiais sukurti savąją, žemaitiškąją. Dar vienas dalykas, iki pat šių dienų tebelydintis Žemaitės fenomeną, yra jos socialinė kilmė, jos, nors ir ne mužikės, bet vis tiek paprastos kaimo moters susivokimas ir užsispyrimas savyje slypinčią energiją suvaryti tik į kūrybą, tik į rašymą. Tai ne šiaip sau atsitiktiniai rašymai, tai pašaukimas, Aukščiausiojo nuoroda, tai ilgesys, galimas dalykas, susijęs ir su stipriai meilei linkusia moters širdimi. Apie tai visada pagalvoji, kai Ušnėnuose lankaisi P. Višinskio muziejuje ir kai įsižiūri į nepaprastai gražias Žemaitės rankas.“ (Juozas Aputis)
Minime 175-ąsias Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės gimimo metines.

Epaveldas apie ŽEMAITĘ:

Paveikslai / parašė Żemaitė. – 1899 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003195372

Valsčiaus sudas / parašė Žemaitė. – 1900. – 19 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000213242

„Ne gadaj“, arba Baisus sapnas / parašė Ž. [Žemaitė]. – 1902. – 18 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000133054

Prie dvaro / parašė Žemaitė. – 1903. – 47 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000213238

Sodžiaus vaizdeliai / Žemaitė. – 1903

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995269

Kent kaltas, kent nekaltas / Žemaitė. – 1907

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995129

Tris mylimos / parašė Žemaitė. – 1907

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995172

Nuo audros pasislėpus / parašė Žemaitė. – 1909

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995274

Dvejos laidotuvės, dveji palaikai / parašė Žemaitė. – 1910

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995149

Gera galva / parašė Žemaitė. – 1910

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002975789

Apsiriko / Žemaitės. – 1911

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995271

Painiava / Žemaitė. – 1911

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995272

Pritruko kantrybės / parašė Žemaitė. – 1912

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995169

Žemaitės raštai. [Kn.] 1 : Rudens vakaras; Atžala; Motyna; Studentas. – 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000020518

Žemaitės raštai. [Kn.] 2 : Marti; Topylis. – 1913. https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000020536

Žemaitės raštai. [Kn.] 3: Sučiuptas velnias. – 1913 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995190

Žemaitės raštai. [Kn.] 4: Velnio vestuvės, velnio ir laidotuvės. – 1914 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003038510

Žemaitės raštai. [Kn.] 5: Kurmelis. – 1914 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995209

Žemaitės raštai. [Kn.] 7: Kaip tu man, taip ir aš tau. – 1914 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995230

Žemaitės raštai. [Kn.] 8 : Kunigo naudą vėjai gaudo; Stebuklai. – 1914 https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000021280

Kelionė į Šidlavą / Žemaitė-Žymontienė. – 1916

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002995290

Raštai karės metu / Žemaitė. – 1917

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003842563

Raštai karės metu / Žemaitė. – 1917

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003842563

Mano pasakėlė / Žemaitė. – 1949

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004221712

Kaip Jonelis raides pažino / Žemaitė. – 1966

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004199805