Zita Alaunienė. Žodžių „žinojimas“, „mokėjimas“, „įgūdis“, „kompetencija“ vartosena didaktikos kalboje

Edukologijos mokslų daktarė Zita Alaunienė aptaria tradicinę mokymosi sampratą, sudarytą iš trijų pakopų – žinojimas, mokėjimas, įgūdis, – ir teigia, kad šias tris savybes galima suvokti kaip vienovę, pasakomą vienu žodžiu – gebėjimas. Tačiau atsirandant naujų didaktikos terminų ar naujomis reikšmėmis pradedant vartoti senuosius keičiama nusistovėjusi terminų sistema. Ypač didelį poveikį tradicinei terminų sistemai padarė terminas kompetencija. Jis pradėtas vartoti pertvarkant mokyklą ir tapo tarsi naujo mokymo turinio kokybės ženklu. Straipsnyje komentuojamos termino kompetencija (kompetencijos) apibrėžtys bei vartojimo kontekstai ir kviečiama rengiant mokomųjų dalykų programas vartoti tikslius terminus.
GK-2020-01_Alaunienė

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Zitai Alaunienei ir „Gimtosios kalbos“ redakcijai už galimybę svetainėje skelbti straipsnį.
Skaitytojams maloniai primename, kad užsisakyti „Gimtosios kalbos“ žurnalą galima ne tik pašto skyriuose, bet ir internetu.