Žurnalui „Gimtoji kalba“ – 80

1933 m. sausio mėnesį Kaune pasirodė pirmasis žurnalo „Gimtoji kalba“ numeris. Per laiką pasikeitusi „Gimtoji kalba“ šiemet mini 80-uosius metus.
„Gimtąją kalbą“ redagavo S. Čiurlionienė, V. Kamantauskas, A. Salys. Atsakomasis redaktorius buvo Jurgis Talmantas.

Svarbiausios datos

1933 m. Kaune išleidžiamas pirmasis „Gimtosios kalbos“ numeris.

1935–1937 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia „Sakalo“ bendrovė (redaguoja Lietuvių kalbos draugija).

1938–1941 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia Lietuvių kalbos draugija.

1958 m. atgaivinta „Gimtoji kalba“pradedama leisti Čikagoje (redaguoja Lietuvių kalbos draugija, leidžia JAV lietuvių bendruomenės kultūros fondas). Eina iki 1968 m.

1968 m. Vilniuje pradedamas leisti Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Respublikinės kalbos komisijos ir Vilniaus universiteto kalbos kultūros biuletenis „Mūsų kalba“. Eina iki 1989 m..

1990 m. „Gimtoji kalba“ atkuriama Lietuvoje.

1990–1996 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia Lietuvių kalbos draugija.

1996–2000 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia SP UAB „Gimtoji kalba“.

Nuo 2000 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Šaltinis čia

„Gimtąją kalbą“ nuo pirmojo  numerio galima skaityti čia

Sveikiname „Gimtąją kalbą“ ir jos kūrėjus.
Linkime, kad „Gimtoji kalba“ pasiektų visų lietuviškai kalbančių namus, kad gimtoji kalba rūpėtų kiekvienam Lietuvos gyventojui.