Kviečiame į knygos „Kertinė paraštė“ pristatymą

Nespėję naujausios Kazio Bradūno knygos sutikti neseniai vykusioje Vilniaus knygų mugėje, tai galės padaryti balandžio 23 dieną, pirmadienį, 17.30 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje. Knygos pristatyme dalyvaus nė vieno Kaziui Bradūnui skirto renginio nepraleidžianti poeto duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, knygos sudarytojas Gediminas Mikelaitis, dabartinė „Draugo“ kultūros priedo redaktorė Renata Šerelytė ir kultūrologas dr. Darius Kuolys. Renginį ves dr. Dalia Cidzikaitė.
Skaityti toliau: Kviečiame į knygos „Kertinė paraštė“ pristatymą

Bronys Savukynas – kultūrininkas, redaktorius, intelektualusis priešgyna

Prieš dešimt metų, 2008 m. balandžio 20 d., eidamas 79 metus mirė iškilus kultūrininkas Bronys Savukynas.  Jis buvo ne tik mokslininkas, „Kultūros barų“ redaktorius, Lietuvos PEN centro, Lietuvių kalbos bendrijos, Pasaulio lituanistų bendrijos narys, bet ir aktyvus lietuvių ir lenkų kultūrinio bendradarbiavimo skatintojas, parašė daugybę darbų apie lietuvių kalbą, kalbos kultūrą („Vardai ir žodžiai“, „Ežerų vardai“, „Ženklas ir prasmė“, „Žodžiai ir prasmės“, „Žodžiai ir žmonės“ ir kt.), buvo vienas iš „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ sudarytojų.
Skaityti toliau: Bronys Savukynas – kultūrininkas, redaktorius, intelektualusis priešgyna

Marijus Gailius. Jei mokykloje Pitagoro teorema nekelia problemų, tai kodėl kratomės Antikos tekstų?

Ar Antikos ir Biblijos tekstai, iš kurių išaugo ir Vakarų klasikinė literatūra, dar pajėgi ugdyti jaunimą ir padėti jam humanitarinius pagrindus? Atsispirdami nuo politinių aktualijų ir literatūros programos dešimtokams, apie tai ketvirtadienį diskutavo literatūros vadovėlių bendraautoris, kultūrologas Darius Kuolys, filosofas Naglis Kardelis, žymiausia antikinės literatūros tyrinėtoja Dalia Dilytė, etikos mokytojas Vytautas Toleikis. Skaityti toliau: Marijus Gailius. Jei mokykloje Pitagoro teorema nekelia problemų, tai kodėl kratomės Antikos tekstų?

2018-ieji – prancūzų literatūros metai

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2018-uosius skelbia prancūzų literatūros metais, taip siekdama atkreipti skaitytojų dėmesį į turtingus visame pasaulyje itin populiarios prancūziškai parašytos literatūros klodus.
Šia proga sąjungos ekspertai nutarė sudaryti šimto geriausių prancūzų grožinės literatūros knygų, išverstų į lietuvių kalbą, sąrašą, kuriuo Lietuvos skaitytojui siekiama padėti susigaudyti plačioje ir gilioje prancūzų literatūros jūroje ir atsakyti į paprastą ir kartu sudėtingą klausimą: nuo ko gi pradėti skaityti prancūzų literatūrą?
Skaityti toliau: 2018-ieji – prancūzų literatūros metai

Bonifacas Stundžia. Netekome gyvosios lituanistikos enciklopedijos

Jau greit mėnuo, kai netekome (2018 02 20) akademiko, profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus. Profesorius Bonifacas Stundžia, vienas iš jo mokinių, pelnytai Profesorių vadina lituanistikos enciklopedija.
„Gimtosios kalbos“ redakcijai maloniai leidus, skelbiame 3 žurnalo numeryje skelbtą Bonifaco Stundžios nekrologą, skirtą profesoriui Zigmui Zinkevičiui atminti.
GK_2018-03_Z. Zinkevičiui atminti

Tomas Kačerauskas. Švietimo reformos planai ir technika

Po tam tikrų viešų diskusijų dėl aukštojo mokslo bėdų pagaliau ryškėja švietimo politikos gairės. Nežinia, ar tai galima pavadinti gairėmis ir politika, veikiau – partijos plano įgyvendinimo technika. Tad pakalbėkime apie planą, partiją ir techniką vykdant švietimo reformą.
Skaityti toliau: Tomas Kačerauskas. Švietimo reformos planai ir technika