Regina Jasukaitienė. Noriu suprasti „z“ kartą

Noriu suprasti „z“ kartą. Visų pirma tam, kad galėčiau su ja susikalbėti. Tik susikalbėjęs gali tikėtis paveikti – žodžiu, pavyzdžiu perduoti vertybes, kurias manai esant amžinomis. (O kas nusprendė, kad jos amžinos? Amžinybės mastelio nėra. Apie amžinybę mintijame, remdamiesi labai trumpa žmonijos atmintimi…)
Skaityti toliau: Regina Jasukaitienė. Noriu suprasti „z“ kartą

Ilgametę darbo patirtį turinti mokytoja apie elgesį prieš egzaminus: visa tai – nesąmonė

Baigiamųjų klasių moksleiviams ir būsimiems studentams pavasaris yra nerimo prieš egzaminus metas. Kasmet mokinių išgyvenimus matanti Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dainora Eigminienė mokykloje dirba jau 30 metų, tad stresą išgyvenantiems jauniems žmonėms turi ką patarti. Skaityti toliau: Ilgametę darbo patirtį turinti mokytoja apie elgesį prieš egzaminus: visa tai – nesąmonė

Mindaugas Kvietkauskas. Laisvųjų menų likimas

Krokuvoje, vienoje senamiesčio kavinėje, menančioje dar Austrijos imperijos laikų tradicijas, susėdame pakalbėti su literatūros profesoriumi Aleksandru Fiutu. Jis – visame pasaulyje žymus lenkų poezijos tyrėjas, „Maištingo Czesławo Miłoszo autoportreto“ – klasika tapusios pokalbių knygos – autorius, Jogailos universiteto polonistikos autoritetas. Gyva kultūros legenda.
Skaityti toliau: Mindaugas Kvietkauskas. Laisvųjų menų likimas

Audrius Musteikis. Lietuvių kalba kaip fronto linija

Ko­dėl vals­ty­bė ga­lė­tų ne­no­rė­ti stip­rin­ti ins­ti­tu­ci­jos, su­tvir­ti­nan­čios mū­sų kal­bą? Ko­dėl tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti iš­sau­go­ti kla­si­ki­nį da­ri­nį, ti­rian­tį ar­cha­jiš­ką­ją lie­tu­vių kal­bą: nuo­sek­liai, nuo­dug­niai, stra­te­giš­kai?
Pir­mo­ji min­tis, pir­ma reak­ci­ja, ta nuo­šir­džiau­sio­ji, – su­glu­mi­mas: ne­ži­nau. Ne­ži­nia, ne­aiš­ku, ko­dėl bū­tų ga­li­ma ši­to ne­no­rė­ti. Kur mo­ty­vai, ko­kie ar­gu­men­tai, ar  iš vi­so ga­li to­kių bū­ti?
Skaityti toliau: Audrius Musteikis. Lietuvių kalba kaip fronto linija

Ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui – vaizdo pamokos abiturientams

Lietuvos abiturientai jau pradėjo brandos egzaminų sesiją. Artėjant vienam svarbiausių – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui, vyksiančiam gegužės 28 dieną, Kazimiero Simonavičiaus universitetas drauge su Lietuvių kalbos institutu pristato abiturientams skirtą vaizdo pamokų ciklą „Draugauk su lietuvių kalba“.
Skaityti toliau: Ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui – vaizdo pamokos abiturientams

Pamokų ciklas „Draugauk su lietuvių kalba“

Pagrindinis vaizdo pamokų tikslas – glausta ir patrauklia forma padėti mokiniams sutvirtinti rašytinės kalbos įgūdžius, kad jie įgautų daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, laikydami lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą raštu.
Pamokas veda dr. Aurelija Tamulionienė ir kalbininkė Solvita Labanauskienė.
Skaityti toliau: Pamokų ciklas „Draugauk su lietuvių kalba“