Lituanistų sambūris

Šviečiamojo pobūdžio svetainė

Atviri mokymo ištekliai mokytojams

Sigito Gedos poezijos analizė – pamokų temos ir užduotys.pdf
Sigito Gedos trijų eilėraščių analizė ir galimi atsakymai.pdf
Lietuvių kalbos leksikos mokymo problemos ir rekomendacijos.pdf
Esė žanras (S. Parulskis, D. Kajokas) ir užduotys.pdf
Fotonovelės žanras ir užduotys mokiniams.pdf
Ieva Simonaitytė ir jos kūryba šių dienų kultūroje.pdf
Kad rašytojas nenutoltų. I dalis. Žaidimas su rašytoju.pdf
Kad rašytojas nenutoltų. II dalis. Krėvės mokykla.pdf